Ja, ik accepteer cookies
Alle gemeentes

Nieuws!

januari 2017

We staan aan het begin van een gloednieuw jaar en er gaat veel veranderen bij Buurtbox.

Buurtbox blijft in de gemeente Haren maar is per 1 januari ondergebracht als een zelfstandige werkgroep bij Stichting Torion, welzijnsorganisatie in Haren. Deze nieuwsbrief gaat over wat er in 2017 gaat veranderen bij Buurtbox én over een noodkreet. 

Opheffing stichting Buurtbox

In 2016 hebben we met jullie, onze gebruikers, van gedachten gewisseld tijdens het Rondetafelgesprek in juni over de plek die Buurtbox binnen onze gemeente zou moeten innemen.
We hebben besloten dat Buurtbox voor haar verdere doorontwikkeling beter af is als onderdeel van een groter geheel. Juist om ons beter te kunnen profileren en te laten zien. Daarbij vinden we dat Buurtbox zich nadrukkelijker moet gaan richten op de vele andere (vrijwilligers-)organisaties in onze gemeente om meer vraag- en aanbod binnen te halen. Meer acties op de website en op Facebook betekent dat Buurtbox meer gaat leven bij alle inwoners. 

Er volgden gesprekken met Torion om te kijken hoe verder. Immers, Buurtbox is een volledig autonoom draaiende stichting met een eigen visie en in staat haar eigen organisatie te runnen. In december 2016 hebben de beide besturen met elkaar afgesproken om Buurtbox onder te brengen als zelfstandige werkgroep onder de paraplu van Torion. 

Buurtbox als brede netwerkorganisatie

De zichtbaarheid van Buurtbox in de gemeente is van levensbelang voor ons voortbestaan. Buurtbox wil naast het bieden van een platform voor particuliere vraag- en aanbod zich nu ook manifesteren als netwerkorganisatie voor de vele vrijwilligers-/zorgorganisaties binnen de gemeente. Uit deze contacten blijkt dat organisaties vaak met vragen zitten die via Buurtbox uitgezet kunnen worden en daar eigenlijk ook thuishoren. Denk daarbij aan oproepen rondom mantelzorg, ouderen- en jongerenwerk, het vluchtelingenwerk of het zwembad dat mensen zoekt voor kluswerk of zorginstellingen die een eenvoudige dagbesteding zoeken voor hun cliënten.
Jullie begrijpen, er liggen hier veel kansen.

Maar...we kunnen het niet alleen (noodkreet)

Er liggen een paar grote klussen te wachten het komend jaar. Ze variëren van Ict-coördinator, social media deskundige, tot fondsenwerver. We zoeken mensen met ervaring, kennis, enthousiasme en een paar uurtjes tijd. Daarom willen wij graag in contact komen met mensen die de uitdagende en zelfstandige BB-klussen op zich willen nemen en willen bijdragen aan de doorontwikkeling van Buurtbox 3.0. Klik even door op de onderstaande link voor de verschillende vacatures. Er zit vast iets voor jou bij!

Rondetafelgesprek met u, gebruiker
Het rondetafelgesprek dat Buurtbox vlak voor de zomervakantie heeft georganiseerd was een succes. Veel organisaties, inwoners en wethouder Verbeek waren aanwezig. Gezien de vele platfora waar je je hulp kunt aanbieden of je vraag kunt neerleggen en die in Haren actief zijn, aren we aan het twijfelen of het niet beter was om ons aan te sluiten bij een van deze clubs, gezien de kleine groep inwoners die gebruik maakt van Buurtbox. We constateerden met elkaar tijdens deze avond: het idee achter Buurtbox werkt, maar er maakt een (te) kleine groep inwoners gebruik van. Daarbij zijn we met te weinig mensen om alle activiteiten goed weg te zetten. We constateerden ook dat de zichtbaarheid van Buurtbox in het Harense verbeterd moet worden. 
Een andere conclusie was om meer dwarsverbindingen te maken tussen organisaties zodat we wederzijds gebruik en gemak kunnen stimuleren. Meer volume, daar profiteert iedereen van. Samen heeft veel voordelen. Dit is iets waar we op verder willen bouwen. Maar daarbij hebben we hulp nodig. Van u. 

Vrijwilligersmarkt  
Zaterdag 1 oktober van 11 tot 15 uur wordt de vrijwilligersmarkt door Torion georganiseerd in en rondom 't Clockhuys. Buurtbox is hier ook aanwezig om bekendheid en nog meer mensen te werven voor de vragen/klussen die op Buurtbox staan. We zoeken enkele Buurtbox-gebruikers die het leuk vinden mensen die langs de tafel lopen te informeren hoe Buurtbox werkt. De gebruikers zijn de beste ambassadeurs. Heb je een uurtje of twee tijd, meld je aan:  info@buurtbox.nl 

Mobiel 
Afgelopen jaren was Buurtbox steeds mobiel bereikbaar voor de doelgroepen die hun weg op het internet niet goed kunnen vinden. Helaas vanwege technische problemen is dit Buurtbox telefoonnummer niet langer bereikbaar. Bij dringende vragen zijn we goed te bereiken via de mail: info@buurtbox.nl 

Afscheid 
Helaas gaat Marion als jarenlang vast teamlid Buurtbox verlaten. "Ik ben sinds 2012 met ontzettend veel plezier betrokken bij Buurtbox. Ik heb Buurtbox helpen ontwikkelen en inbedden in Haren tot het platform dat er nu staat. Helaas ga ik verhuizen en is het moment aangebroken dat ik ga stoppen. Ik hoop van harte dat er een andere enthousiaste vrijwilliger mij gaat opvolgen om te zorgen dat Buurtbox blijft voortbestaan in Haren. Daarnaast hoop ik dat iedere vrijwilligersorganisatie in Haren de energie en tijd vindt om de onderlinge samenwerking te verbeteren zodat we nog meer kunnen betekenen voor alle Harense inwoners. Graag sluit ik mijn allerlaatste nieuwsbrief af met de wens dat Buurtbox blijft bijdragen aan het vergroten van 'noaberschap', dat we in dit prachtige dorp nog meer naast elkaar staan en dat ook de mensen die het niet lukt de juiste vraag te stellen toch het handje hulp krijgen die zij nodig hebben!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2016

De zomervakantie is voorbij! De een kijkt met weemoed terug naar mooie tijden, de ander geniet weer van het vertrouwde dagelijks ritme waarin hij zich weer begeeft. Buurtbox heeft net stilgestaan en is inmiddels weer volgestroomd met 14 oproepen. In deze nieuwsbrief vertellen we iets over het rondetafelgesprek, de buurtboxmobiel, de vrijwilligersmarkt en het afscheid van een Buurtbox teamlid. 

Vruchtbaar
Het rondetafelgesprek dat Buurtbox vlak voor de zomervakantie heeft georganiseerd is een succes te noemen. We waren gaan twijfelen aan de draagkracht bij inwoners en Harense organisaties om Buurtbox binnen boort te houden. De draaglast voor ons kleine team is torenhoog. Het idee achter Buurtbox werkt, maar er maakt een (te) kleine groep inwoners gebruik van.
Er kwam een hele diverse groep mensen op het rondetafelgesprek af. Het was heel fijn om te merken dat er zoveel mensen en organisaties graag mee wilden denken over hoe Buurtbox te positioneren in Haren. Een belangrijke conclusie is dat organisaties elkaar graag willen kennen én weten te vinden om wederzijds gebruik meer te stimuleren. Zonder dat je je eigen doelstellingen en eigenheid uit het oog verlies. Meer volume, daar profiteert iedereen van. Samen heeft veel voordelen. Dit is iets waar we op verder bouwen.

Vrijwilligersmarkt 
Zaterdag 1 oktober van 11 tot 15 uur wordt de vrijwilligersmarkt door Torion georganiseerd in en rondom 't Clockhuys. Buurtbox is hier ook aanwezig om bekendheid en nog meer mensen te werven voor de vragen/klussen die op Buurtbox staan. We zoeken enkele gebruikers die het leuk vinden mensen die langs de tafel lopen iets over Buurtbox te vertellen. Ook al kun je maar 2 uurtjes, we zijn heel blij met elk handje hulp die er is. Geef via info@buurtbox.nl door als je beschikbaar bent.

Mobiel
Afgelopen jaren was Buurtbox steeds mobiel bereikbaar voor de doelgroepen die hun weg op het internet niet goed kunnen vinden. Helaas vanwege technische problemen is dit nummer niet langer bereikbaar. Bij dringende vragen zijn we goed te bereiken via info@buurtbox.nl. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 juni 2016

UITNODIGING 

Graag nodigen wij jou uit voor een rondetafelgesprek over de koers en toekomst van digitaal platform Buurtbox in onze gemeente Haren. Buurtbox, opgericht vanuit een burgerinitiatief, vindt de tijd rijp om met haar gebruikers en organisaties waar zij mee samenwerkt, van gedachten te wisselen over de plek van Buurtbox in onze gemeente. 

Balans vraag en aanbod

Toen Buurtbox startte in 2012 met haar digitale platform zagen we al snel veel oproepen verschijnen van spontane aanbieders voor spullen en hulp. Het aantal vragen om een handje-hulp bleef echter sterk achter. In de praktijk komt dit soort hulp tussen buurt- en dorpsgenoten niet vanzelf tot stand omdat mensen moeilijk via Buurtbox om hulp durven vragen. In de visie van Buurtbox gaat het om: meer omkijken naar elkaar en het versterken van buurtnoaberschap vanuit de gedachte dat eigen kracht en de regie over eigen leven een groot maatschappelijk goed is. Het doorbreken van de ‘vraagverlegenheid’ is een lastige kwestie, zo hebben wij ervaren. 

Informele zorgvragen en spullen delen

We zien het laatste jaar op Buurtbox dat het aantal oproepen, zowel zorgvragen als spullen delen/ruilen/weggeven, is afgenomen. Het aantal informele zorgvragen in de samenleving neemt toe. Mensen blijven ook langer zelfstandig wonen. Wat we ook weten is dat er best veel aan onderlinge hulp buiten Buurtbox uitgewisseld wordt. Een goeie zaak! Maar niet iedereen heeft een beschikbaar netwerk dat informele vragen kan opvangen. Hoe maak je voor deze groep de informele zorgvragen meer zichtbaar op een platform als Buurtbox en hoe krijg je aanbod van informele zorgbieders? We willen heel graag weten of Buurtbox de komende jaren op de huidige manier een rol moet of kan blijven spelen en zijn nieuwsgierig naar uw mening. En hoe, in bredere zin, we de verbinding tussen burgers in de gemeente Haren het beste kunnen versterken. 

Rondetafelgesprek

We organiseren een rondetafelgesprek voor inwoners en organisaties uit de gemeente Haren. Voor een ieder die zich betrokken voelt bij Buurtbox en mee willen praten over haar kansen en toekomst. En voor de mensen die willen meedenken over manieren om het noaberschap in Haren te versterken

Mogen we op jouw aanwezigheid rekenen? 

Wanneer dinsdag 21 juni 2016

Hoe laat 20.00 uur

Waar ’t Clockhuys (Brinkhorst 3, Haren)

Opgave info@buurtbox.nl(wenselijk ivm de catering)

Tot de 21ste ! 

Hartelijke groeten, 

Stichting Buurtbox, Jetske Tammeling, Marion Roelfs, Marc Sprik en Sipke Havinga

Buurtbox is ook te vinden op Facebook en Twitter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mei 2016 

De lente komt dit jaar moeizaam op gang, maar Buurtbox blijft volop in beweging. Er staan weer verschillende nieuwe oproepen op. Kijk onderaan deze nieuwsbrief voor de nieuwste oproepen en een directe link naar de site. 
  
Prijs gewonnen! 
Goed nieuws! Buurtbox was genomineerd voor een donatie van het ING Nederland Vooruit Fonds Hiervoor hebben we op diverse manier stemmen geworven en velen van jullie hebben  een stem op Buurtbox uitgebracht. Zaterdag 26 maart was het zover, de prijsuitreiking bij het ING-filiaal in Haren. Buurtbox heeft een donatie van €1000,- in ontvangst mogen nemen en hier zijn we ontzettend blij mee. Met deze bijdrage zorgen we dat  Buurtbox  online blijft het komende jaar. Hartelijk  dank voor het stemmen op Buurtbox! 
  
Samenwerking 
Buurtbox onderhoudt met diverse maatschappelijke organisaties in Haren contact. Inmiddels hebben Westerholm, Novo en Torion een account aangemaakt bij Buurtbox. Samen proberen we er voor te zorgen dat de kleine hulpvragen van buurtgenoten die niet gemakkelijk op internet komen, toch gesteld kunnen worden.  En nog belangrijker óók opgelost worden. 
Help ook mee en kijk eens op Buurtbox of er iets voor u bij zit. Heel goed mogelijk dat het u vervolgens gaat bevallen! 
  
Ons Haren 
Sinds de start van het weekblad Ons Haren schrijft Buurtbox tweewekelijks een column voor deze krant. Deze column kunt u ook terugvinden op de  website van Buurtbox:http://www.buurtbox.nl/Nieuws/ 
  
Haren FM 
Graag brengen we nog even onder de aandacht dat Buurtbox één keer in de vier weken te horen is op Haren FM  op zaterdagochtend rond 9.40 uur op 107 FM in het programma Weekend Radio Magazine.

Mocht je nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Team Buurtbox staat voor jullie klaar!
 

Hartelijke groeten van  het team Buurtbox

April 2016 

Niemand heeft jou nodig 

Misschien heeft u hem wel eens voorbij zien komen op internet. Deze tekst en banner. Ik gebruik hem de laatste tijd vaker om op Facebook en Twitter de Buurtboxoproepen op haar website te versterken en de loop erin te houden. Op Facebook kun je dan heel mooi zien wat een oproep teweeg brengt. Zeker als je er een plaatje bij doet. Ja, u denk nu natuurlijk gelijk aan dat Harense feestje maar wij hebben er bij Buurtbox ook veel van geleerd . Spannende en verrassende teksten verspreiden zich flink en worden sneller geliked. Eerlijk is eerlijk zo werkt dat nou eenmaal. Ook bij Buurtbox. Het levert trouwens ook veel herkenning op. Dat kan niet anders. 

Maar goed, nu even terug naar die banner die ik ooit vond op internet en gebruik om duidelijk te maken hoe Buurtbox werkt. Kan werken. Je kunt er hele verhalen over houden waarom we Buurtbox ooit zijn begonnen en er nog steeds zijn. En waarom er steeds meer en vergelijkbare platformen, ook in Haren, ontstaan en actief zijn. Allemaal met ongeveer dezelfde gedachte daar achter. De commerciële daargelaten. De essentie is blijkbaar in een zin te vangen. Een lange opmaat naar wat ik eigenlijk graag met u wil communiceren: Buurtbox is klein maar de gebruikers, u mogelijk, hebben inmiddels bewezen dat de banner klopt en werkt. We hebben elkaar nodig om het leven wat makkelijker en plezieriger te maken. Dat is misschien niet nodig voor uzelf maar dan hebben we uw hulp op Buurtbox juist echt nodig! Want met uw 'sociale overwaarde' kan iemand anders het er iets makkelijker van krijgen. 

Ik denk vaak terug aan de oproep van die mevrouw een tijd geleden. Zij vroeg of er misschien mensen in Haren zijn die samen willen schilderen. Creatief bezig-zijn en tegelijkertijd een sociaal contact. Als je niet veel contacten hebt, schilderen leuk vindt, dan is de drempel opeens een stuk lager geworden. Grappig detail uit deze ervaring: mevrouw kreeg naast veel positieve reacties, ook een reactie van iemand die in haar flat woonde. Nooit geweten van elkaar. Nu een leuk contact, ook over andere dingen. Of je nu geld hebt of geen geld. Daar gaat het bij Buurtbox niet over.

(Column april Ons Haren)

Maart 2016

Het mes snijdt aan twee kanten. Altijd.

Een buurman die informeert of alles goed met je gaat, die aanbiedt om een boodschapje mee te nemen als hij toch naar de supermarkt gaat. Een oudere buurvrouw die je vraagt om te helpen met het installeren en gebruiken van skype om contact met haar kleinkinderen te kunnen hebben. Of die buurtgenoot die aanbiedt om jouw pakje bij haar te laten afleveren want zij is altijd thuis.

Voorbeelden die ons allemaal bekend voorkomen en die zo vanzelfsprekend lijken. Maar niets is minder waar zo blijkt uit het SCP-rapport Kleine Gebaren (2016). Prettige omgangsvormen en sociale controle leiden namelijk niet per definitie tot hulp voor mensen die daar het meest behoefte aan hebben.

Voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, waaronder veel ouderen die tot tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen, worden deze gebaren van vriendelijkheid en behulpzaamheid steeds belangrijker. Voor de hand ligt dat deze zorg voor elkaar in een dorp waar iedereen elkaar kent, een grotere kans van slagen heeft. Maar zo eenvoudig is het (nog) niet. 

Uit onderzoek van het MAX Opinie Panel blijkt dat één op de vijf ouderen zich eenzaam voelt. Eén op de tien ouderen geeft zelfs een 8 of hoger op de schaal van eenzaamheid. En niet iedereen redt het om een netwerk om zich heen op te bouwen. En hoe doe je dat eigenlijk? Omroep Max maakte vorig jaar een serie waarin ouderen een periode gevolgd werden na het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of andere factoren waarbij eenzaamheid het leven ingeslopen was. En hoe de draad van het leven weer beetje voor beetje opgepakt werd. Ontroerende beelden, zonder opsmuk gefilmd. 

Zorgvragen en taken zijn de laatste jaren onder de noemer 'participatie' verder door geschoven naar bestaande maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Buurtbox ontstond eind 2011 als een van de burgerinitiatieven om bij te dragen aan noaberschap in een nieuwe jas. Een sociaal en digitaal platform voor inwoners uit de gemeente Haren waar je op een plezierige manier via een oproep (vraag of aanbod) contact met een buurt-/dorpsgenoot kunt leggen. Door iets (uit) te lenen, te ruilen, delen, weg te geven of iemand een handjehulp te bieden/vragen. Alles op een besloten platform.

Achterliggende gedachte van Buurtbox is om duurzame en onderlinge contacten te stimuleren. Een beetje meer dan alleen het groet-contact want dat is dus niet voldoende als je het wetenschappelijk onderzoek mag geloven. 

Loesje zegt het mooi: “Samenleving, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt”.

Iemand ergens een handje mee helpen draagt bij aan je eigen welbevinden en geeft een goed gevoel. En leidt zelfs tot een gezonder en langer leven. Dat toont onderzoek ook aan. Het mes snijdt aan twee kanten. Altijd!

(column maart Ons Haren)

 

Maart 2016

Buurtbox is genomineerd voor een donatie van het ING Nederland Vooruit Fonds. Wij zijn erg trots op deze nominatie en nu willen we hem graag verzilveren met jouw hulp!

Buurtbox is volledig afhankelijk van donaties voor haar voortbestaan. Het Buurbox-team bestaat bovendien 100 % uit vrijwilligers en zij worden niet betaald voor hun inspanningen.

Stem op Buurtbox en deel het met je familie en je vrienden.

Klik op de volgende url en help ons de meeste stemmen binnen te halen!  

https://www.ing.nl/hstw/stemnederlandvooruit/Home/Index

Onze hartelijke dank voor jouw support!

Het Buurtbox-team

 

Februari 2016

Beste Buurtboxer,

De oproepen op www.buurtbox.nl wisselen elkaar regelmatig af. Ook nu staan er weer leuke oproepen op die we graag met jullie willen delen. Kijk daarom onderaan deze nieuwsbrief, zodat je gelijk op de hoogte bent van de nieuwste oproepen. 

Mocht er een leuke tussen zitten, log dan in op http://www.buurtbox.nl/gebruiker/login/  en reageer op je buurtgenoot. Heb je zelf een klusje waar je hulp bij kunt gebruiken, spullen die je kwijt wilt of hulp die je een ander zou kunnen geven, klik dan gelijk door naar http://www.buurtbox.nl/oproep/plaats/ om een oproep te plaatsen. 

Geslaagde oproep
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te vertellen over een geslaagde oproep van Buurtbox. HarenFM en Haren de Krant zijn hier in geïnteresseerd. Zo laten we nog meer mensen weten hoe leuk het is om deel te nemen aan Buurtbox. Lijkt je dit leuk? Meld je aan via info@buurtbox.nl

Facebook
Like Buurtbox op Facebook, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en interessante nieuwe oproepen. https://www.facebook.com/buurtbox
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Team Buurtbox staat voor jullie klaar!
 

Hartelijke groeten, 

Team Buurtbox,


Jetske, Marion, Marc en Sipke.

Contact

Buurtbox telefoon: 06 - 48401197